תקנון לאתר סחר אינטרנטי

הקדמה

תקנון זה (“התקנון”) מגדיר את תנאי השימוש באתר האינטרנט טנריף שלנו למטיילים (“האתר”), המופעל על ידי עמית ידגר (“החברה”).

קבלה והסכמה

השימוש באתר מהווה הסכמה מפורשת מצדך להיות כפוף לתנאי התקנון. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אנא אל תשתמש באתר.

שימוש באתר

האתר מיועד לשימוש אישי ולא מסחרי. מותר לך להשתמש באתר אך ורק לצרכים אישיים ולא מסחריים.

רכישות

האתר מציע מוצרים למכירה. ביצוע הזמנה באתר מהווה הצעה רכישה מצדך. החברה תשלח לך אישור הזמנה לאחר קבלת ההזמנה. החברה רשאית לבטל הזמנה מכל סיבה שהיא, לרבות אם המוצר אינו זמין במלאי, אם כרטיס האשראי שלך סורב או אם קיימת חשיבות סבירה להונאה.

תנאי לרכישה באתר כי הרוכש/ת מעל גיל 21.

תשלום

תשלום עבור מוצרים נעשה באמצעות כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחרים המוצעים באתר. אתה אחראי על כל התשלומים שיתבצעו בחשבונך.

משלוח והחזרות

המוצרים ישלחו אליך בכתובת שציינת בהזמנה. זמן המשלוח משתנה בהתאם למוצר ולמיקום המשלוח.

זכויות יוצרים

כל התכנים המופיעים באתר, לרבות טקסט, תמונות, סרטונים וסימני מסחר, הם רכושם הבלעדי של החברה או של צדדים שלישיים שהעניקו לחברה רישיון לשימוש בהם. אין להעתיק, לשכפל או להפיץ תכנים אלה ללא אישור מפורש בכתב מהחברה.

הגבלת אחריות

החברה אינה אחראית לכל נזק ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי שנגרם כתוצאה משימוש באתר, לרבות אובדן נתונים, רווחים או עסקים.

שיפוי

אתה מסכים לשפות ולפצות את החברה, עובדיה, מנהליה, סוכניה וכל צד שלישי אחר בגין כל נזק, הפסד, הוצאה או תביעה שיתבעו כתוצאה משימושך באתר או הפרת התקנון על ידך.

שינויים בתקנון

החברה רשאית לשנות את התקנון בכל עת. שינויים בתקנון ייכנסו לתוקף עם פרסומם באתר.

הוראות כלליות

התקנון כפוף לחוקי ישראל. כל סכסוך הנובע מהתקנון או מהשימוש באתר יוכרע בבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו.

הודעות

כל הודעה או התכתבות בקשר עם התקנון תימסר בכתב ותיחשב כנמסרת כדלקמן:

ויתור

ויתור מצד החברה על הפרה אחת של התקנון לא יהווה ויתור על הפרות עתידיות.

פיצוליות

אם הוראה כלשהי בתקנון תיחשב בטלה או בלתי ניתנת לאכיפה, אותה הוראה תבוטל מהתקנון, וכל שאר ההוראות יישארו בתוקף מלא.

כותרות

כותרות הסעיפים בתקנון נועדו לנוחות בלבד ולא ישפיעו על פרשנותו.

מדיניות ביטול מוצר

המוצרים הינם דיגיטליים/וא שירות בניית תכנון טיול מותאם אישית, אין אפשרות לבטל או להחזיר את המוצר לאחר קבלת השירות.במידת הצורך יש לפנות טלפונית 058-7511860 ונבחן את המקרה הנקודתי.

מדיניות אספקת מוצרים

המוצרים הדיגיטליים ישלחו כמספר דקות לאחר השלמת התשלום לכתובת המייל שנמסר בעת התשלום. שירות תכנון טיול בהתאמה אישית יסופק בהתאם לתיאום עם הלקוח והתשלום.

כלליות

התקנון מהווה את ההסכם המלא והבלעדי בין הצדדים ביחס לנושאים המכוסים בו, ומחליף כל הסכם או הסכמה קודמים בין הצדדים, בין בעל פה ובין בכתב.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors